Municija

Municija

Suviše rano? Municija: 5mm Remington

Možda je prvi moderni metak sa suženim grlom (poput novijeg .17 HMR), ujedno i prvi kalibra .204  namenjen karabinima za istrebljivanje štetočina, došao suviše rano. Iako tada nije postigao veći uspeh, da li mu sledi povratak na scenu? Tekst i...

Municija

Steyr-Roth kalibra 8: Jedan jedini

Ovo je municija koju koristi samo jedno oružje, Roth-Steyr 1907 iz arsenala austrougarske konjice. Za izradu čaura može da se upotrebi municija .30 M1, a rezultati su zanimljivi, uprkos starosti oružja. Ostatak pročitajte u AKTUELNOM IZDANJU magazina METAK, broj 16!...

Kako će prodreti u telo divljači zavisi od konstrukcije metka
Municija

Kako je metak odradio svoj deo posla?

U našim uslovima mahom se koristi soft point (SP) municija, gde srednjetvrda bakarna košuljica ne obuhvata olovno jezgro u potpunosti, nego ono štrči iz košuljice na vrhu metka. Ovakvo konstrukcijsko rešenje omogućava dublje prodiranje zrna u telo divljači zbog sporijeg...

Konfekcija novih Pl 28 odvaja se od ostatka serije, koja je na pruge
Municija

Dijametralno različit

Uporedno testiranje “ekstremnih” metaka iz lovačke linije Pl Fiocchi: Pl 36 sa 36g olova, i nova Pl 28 sa 28g Tekst: Roberto Serino Gramaža metka i oznaka njegove sačme zajedno sa čokom usko su povezani s vrstom divljači i razdaljinom...