Municija

Dijametralno različit

Konfekcija novih Pl 28 odvaja se od ostatka serije, koja je na pruge

municija glatkih cevi

912Pregleda

Uporedno testiranje “ekstremnih” metaka iz lovačke linije Pl Fiocchi: Pl 36 sa 36g olova, i nova Pl 28 sa 28g

Tekst: Roberto Serino

Gramaža metka i oznaka njegove sačme zajedno sa čokom usko su povezani s vrstom divljači i razdaljinom s koje se gađa. Generalno, numeracija opada s porastom gramaže pojedinačnog zrna. Ne bi imalo smisla uzeti teški naboj sa sitnom sačmom, ni lagani naboj s krupnom; u prvom slučaju gustina posipa na meti ispala bi preobilna i razorna, u drugom – nedovoljna i neefikasna pri obaranju.

Italijanska oznaka kreće se od 14 (prečnik 1,1 mm) do 4/0 (prečnik 4,5 mm); u njoj, kao i u drugim inostranim oznakama koje usvajaju pomalo drugačije prečnike, postoje takvozvani brojevi “samo za lov” – 7, na primer (prečnik 2,5 mm, jedinična masa 91,6 mg, segmentna gustina 18,7 mg/mm2), podesan za najveći deo lovne divljači. Možemo pronaći ovu oznaku u skoro svim gramažama, od najlakše do najteže, a posebno u onim koje se u kalibru 12 i u čauri od 70 m kreću od 28 do 36 g.

Punjenja od 18 g posebno se ispaljuju na kratkim i osrednjim distancama, iz čokiranih cevi, na mete koje lete na maloj visini, dok se oni od 36 g upotrebljavaju za zahtevnija gađanja na većim distancama, i zahtevaju cevi sa odgovarajućim čokom. Primer za to je takozvano englesko punjenje, zamišljeno za lov šumske šljuke ili za fazana u grupnom lovu, i ono za golubove grivnjaše iz zasede, za pucanje iz težeg oružja da bi se bolje podneo jači trzaj.

Gorepomenute gramaže su iz linije Classic Fiocchi, koje su pored punjenja Pl od 32 g, 34 g i 36 g odskora uvele i Pl od 28 g, već prisutno na engleskom tržištu u liniji Game Shooting i u verziji Pl 28 UK – opremljenoj čepom od biljnih vlakana, u čauri od 67 mm, kao u najboljoj britanskoj lovačkoj tradiciji. Predmet testiranja upravo su ekstremne gramaže u seriji, Pl 28 i Pl 36, obe napunjene olovnom sačmom 7 sa 2% antimona i barutom serije Csb (proizvođač je španski Maxam) u čauri od 70 mm, s kapislom maksimalne moći, Dfs 616 Silver.

Usput, barut Csb u formulama Csb6, Csb5, Csb1 i Csb2 dosta verno imitira postignuća mađarskih Rex 24, 28, 32 i 36, koje se više ne proizvode. U oba slučaja, reč je o pojedinačnim želatiniziranim bazama, ekstrudiranim i isečenim na diskove, niže-srednje volumetrijske gustine, koje se suštinski razlikuju samo u boji (zeleni za Rex, sivi za Csb); porastom progresivnosti raste gravimetrijska gustina (0,490 – 0,540 g/cc), a energetska vrednost opada (4.150 – 3.930 J/g). Testiranja u gađanju obavljena su na poligonu, a kartonska meta od 500 x 350 postavljena je na 35 metara od hronografa Chrony Alpha Master, s instrumentalnom tačkom smeštenom na 1,5 m od usta cevi…

Ostatak pročitajte u štampanom izdanju ili pronađiteu digitalnom izdanju preko web servisa novinarnica.net!

Leave a Reply