Municija

Kako je metak odradio svoj deo posla?

ZRNA ZA KRUPNU DIVLJAČ

Kako će prodreti u telo divljači zavisi od konstrukcije metkaKako će prodreti u telo divljači zavisi od konstrukcije metka
617Pregleda

U našim uslovima mahom se koristi soft point (SP) municija, gde srednjetvrda bakarna košuljica ne obuhvata olovno jezgro u potpunosti, nego ono štrči iz košuljice na vrhu metka. Ovakvo konstrukcijsko rešenje omogućava dublje prodiranje zrna u telo divljači zbog sporijeg deformisanja metka

Tekst: Milan Urošević

Neke od omiljenih lovačkih tema po uspešnom okončanju lova jesu: koji je metak korišten i kako je odradio svoj deo posla; da li je divljač pala u vatri ili je bežala, i koliko daleko; koliko je štete zrno nanelo tkivu…

Bez sumnje, lovac i metak su presudni za odstrel, dok je puška „samo“ instrument kroz koji se realizuju lovačka i streljačka veština. Svi lovci će se složiti da je, kad se postavi večito pitanje veličina-tehnika, mnogo važnije gde je divljač pogođena nego koliko je zrno bilo teško.

U svetu se mnogo više koriste zrna sa šupljim vrhom (HP), koja se karakterišu većom preciznošću i izraženijim deformisanjem i, shodno tome, plićim prodiranjem

Čuveni profesionalni lovac Džon Kingsli-Hit (John Kingsley-Heath) odstrelio je dva slona kalibrom .243. Međutim, svi će lovci reći da se ne može uvek pouzdati u savršeno plasiran pogodak i da su, kad je krupna divljač u pitanju, što veća površina razorenih vitalnih organa i posledično brzo iskrvarenje glavni aduti, dok je pogodak koji obara/usmrćuje divljač na mestu dobrodošla olakšica.

Naravno, govori se o razlici između dobrog i odličnog pogotka, a ne o kompenzaciji loše streljačke veštine „topovima“ koji će prepoloviti divljač i pri pogotku u stomak.

Udarac zrna

Šta se dešava kad zrno udari u telo divljači? Ovo zavisi od konstrukcije zrna i toga da li je namenjeno prodiranju što dublje u telo divljači, ili što bržem rasprskavanju posle pogotka.

Zrna namenjena sportskom i lovnom streljaštvu (šiljata, s punom košuljicom) konstruisana su tako da imaju mali otpor i stabilne putanje, dok je potpuno nebitno kako se deformišu nakon pogotka. Zrna namenjena dubokom prodiranju u telo divljači izrađuju se od vrlo čvrstih legura i praktično se ne deformišu, ili se deformišu minimalno.

Namenjena su za lov opasne (debelokože) divljači i takva zrna kalibra .243, solidne (čvrste) konstrukcije i težine 100 grena oborila su ona dva slona s početka teksta, tako što su, nedeformisana, probila debelu slonovsku kožu i lobanju, i ušla u mozak, donoseći trenutnu smrt. Municija koju će većina domaćih lovaca koristiti čitav svoj lovni vek znatno je mekša i deformiše se pri pogotku.

U našim uslovima, radi se o soft point (SP) municiji, gde srednjetvrda bakarna košuljica ne obuhvata olovno jezgro u potpunosti, nego ono štrči iz košuljice na vrhu metka.

Ovakvo konstrukcijsko rešenje omogućava dublje prodiranje zrna u telo divljači zbog sporijeg deformisanja metka. Olovni vrh može biti kupast ili zaravnjen, u zavisnosti od toga da li je predviđeno da se zrno brže ili sporije deformiše i napravi karakterističnu „pečurku“.

S druge strane, u svetu se mnogo više koriste zrna sa šupljim vrhom (HP), koja se karakterišu većom preciznošću i izraženijim deformisanjem i, shodno tome, plićim prodiranjem. Slabe tačke u odnosu na SP zrna su mogućnost oštećenja vrha pri ubacivanju metka u ležište (što je ljudska greška) i – manje prodiranje u telo…

Ostatak pročitajte u štampanom izdanju ili pronađiteu digitalnom izdanju preko web servisa novinarnica.net!

Leave a Reply