PItanja čitalaca

Šta raditi kada pronađete staru pušku?

Kuda s pronađenim stvarima

56KPregleda

Nedavno sam renovirao i čistio svoj tavan, kada sam među starim stvarima pronašao staru pušku. Šta da radim sa njom? Da li bi trebalo nekome da je prijavim? Zapravo, želeo bih da je zadržim, ali nisam siguran koja je procedura za to potrebna.

Ivan, forum

Poštovani Ivane, lice koje pronađe oružje u obavezi je da to u roku od 48 sati (Čl. 26. st. 1 Zakona o oružju i municiji) prijavi najbližoj stanici policije. Puška koju ste pronašli, ako ima istorijsku ili umetničku vrednost, svrstaće se u staro oružje.

Ako, kao što kažete, želite da je zadržite, na osnovu prijave od nadležnog organa dobićete potvrdu za držanje starog oružja. Međutim, vodite računa jer za to oružje nije dozvoljeno spravljati ili držati municiju.

U slučaju da se puška koju ste pronašli ne može svrstati u staro oružje, nadležnom organu ćete podneti zahtev (sa svim pratećim dokumentima koje ovaj postupak predviđa) za izdavanje oružanog lista. (Duško Ilić, Nacionalna asocijacija za oružje Srbije)

Leave a Reply