Aktuelnosti

Nabavljanje vatrenog oružja u Srbiji: Šta treba znati i kako doći do dozvole za oružje?

6.48KPregleda

Vatreno oružje može se nabaviti samo na osnovu odobrenja izdatog od MUP-a, u skladu s aktuelnim Zakonom o oružju i municiji, a uslovi za dobijanje dozvole za držanje i nošenje oružja prošle godine su pooštreni.

Zakon bi trebalo da omogući efikasnu kontrolu posedovanja i prometa oružja, a istovremeno da legalnim i savesnim vlasnicima oružja omogući da ga nesmetano poseduju i koriste u zakonom dozvoljene svrhe – lov, sport, kolekcionarstvo i samoodbrana.

Novim rešenjima precizira se da će se pored uslova za posedovanje oružja koji su postojali ranije – neosuđivanost za određena krivična dela, prekršajna nekažnjavanost za određene prekršaje, poslovna sposobnost i obuka u rukovanju oružjem – uvesti dva nova uslova: provera zdravstvene sposobnosti na svakih pet godina, što je ranije postojalo kao mogućnost, i to samo prilikom nabavljanja oružja, te opravdan razlog za nabavku oružja, što ranije nije postojalo.

Nabavljanje vatrenog oružja u Srbiji

Novi oružani list

Bitna novina jeste i izdavanje oružanog lista kao biometrijskog dokumenta, s tim što to u praksi još nije počelo. Jedan od razloga za donošenje novog zakona jeste i procena da u ilegalnom posedu ima 200.000 do 900.000 komada oružja, kao i da je u poslednjih pet godina zabeleženo više tragičnih incidenata u kojima je korišćeno oružje.

Predviđeno je i strože kažnjavanje za zloupotrebe oružja i nesavestan odnos prema oružju, a pojedinim odredbama čak i zabrana obavljanja delatnosti pravnim licima i preduzetnicima kojima je od nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja i municije.

Kad je reč o tome da se legalnim i savesnim vlasnicima oružja omogući da ga nesmetano poseduju i koriste, to će se, između ostalog, regulisati davanjem povlašćenog statusa registrovanim sportskim strelcima i kolekcionarima.

Novina u zakonu jeste i to da se kolekcionarska dozvola može izdati fizičkom licu koje poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja.

Ta dozvola služiće i kao osnov za nabavljanje više oružja iz kategorije B (vatreno oružje). Nošenje oružja takođe je predviđeno ukoliko fizičko lice dokaže da mu je lična bezbednost bitno ugrožena, ali ga može nositi samo na način kojim ne uznemirava druga lica.

U skladu sa Zakonom o oružju i municiji, oružje se može nabavljati uz odobrenje nadležnog organa. To je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u opštini u kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište odnosno sedište. Odobrenje je potrebno za vatreno, vazdušno, posebno oružje i oružje s tetivom. Pravna lica kojima je to potrebno za obavljanje delatnosti mogu nabavljati i dugo automatsko oružje. Zabranjeno je posedovati gasno, hladno i rasprskavajuće oružje, kao i prigušivače, infracrvene i laserske nišane.

Prenošenje i nošenje oružja

Odobrenje za nabavljanje oružja izdaje se građanima koji su punoletni, poslovno sposobni, obučeni za rukovanje oružjem, koji nisu osuđivani za krivična dela s elementom nasilja niti se protiv njih vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, nisu kažnjavani za prekršaje iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o javnom redu i miru niti se protiv njih vodi postupak za ove prekršaje.

Osim toga, utvrđuje se da li bi izdavanjem odobrenja bila ugrožena sigurnost drugih ljudi odnosno javni red i mir. Članstvo u lovačkoj ili streljačkoj organizaciji i odsluženje vojnog roka nisu uslov za dobijanje odobrenja.

Zabranjeno je nošenje oružja bez posebne dozvole. Tu dozvolu mogu dobiti građani koji u postupku dokažu da za to postoje izuzetno opravdani razlozi bezbednosti. Oružje se može prenositi bez posebne dozvole ukoliko je rasklopljeno i odvojeno od municije.

Tekst: Zoran Kuzmanov, oficir policije, instruktor vatrene obuke i sudija Streljačkog saveza Srbije

Ostatak pročitajte u štampanom izdanju ili pronađiteu digitalnom izdanju preko web servisa novinarnica.net!

Leave a Reply