PItanja čitalaca

Okvir koji ispada iz rukohvata

170Pregleda

Dešava mi se da mi okvir često ispada iz rukohvata, što me dekoncentriše prilikom gađanja. Molim vas za savet.
Dragan (mejl)

Kad okvir ispada iz rukohvata, pregledajte da nije zapušen izrez na telu okvira u koji ulazi zub utvrđivača. Ukoliko jeste, očistite ga. Nasilno i naglo potiskivanje okvira u ležište može izazvati i neko drugo, ozbiljnije oštećenje na pištolju.

Ako je uzrok ispadanja neispravan zub ili opruga utvrđivača okvira, pištolj odnesite na popravku ili neispravan okvir zamenite novim. Uzrok ispadanja okvira mogu da budu i novopostavljene korice rukohvata ukoliko su postavljene nestručno…

(Zoran Kuzmanov, oficir policije, instruktor vatrene obuke i sudija Streljačkog saveza Srbije

Leave a Reply